Excel-bundels

 

De Excel-bundels van WEKA Financieel bevatten praktische werkbladen waarmee u snel en eenvoudig complexe berekeningen uitvoert. In de bundels vindt u waardevolle Excel-sheets uit de kennisbanken op de portal.

 

Na aanschaf van de bundel (.ZIP) kunt u deze downloaden en onbeperkt gebruiken.


Investeringsselecties

 

Een bedrijf investeert (geldmiddelen) om daarvoor een tegenprestatie of tegenwaarde te ontvangen. Het uiteindelijke doel van elke investering is echter het opleveren van meer geldmiddelen dan er aan het begin van de investering zijn ingestoken.

 

In bedrijfsadministratieve zin wordt meestal pas van een investering gesproken als het object waarin de geldmiddelen zijn geïnvesteerd, wordt geactiveerd in de administratie van het bedrijf, waarna er in de loop van de tijd meestal over wordt afgeschreven.

 

Bestel nu!

 Excel bundel

Bundel inhoud:

19 Excel-sheets

6 artikelen (PDF)

Prijs: € 59,–


Excel bundel

Bundel inhoud:

28 Excel-sheets

6 artikelen (PDF)

Prijs: € 69,–

Kostenbeheer

 

Kostenbeheersing is onmisbaar voor het behalen van de winst- en groeidoelstellingen. Uit goed kostenbeheer kunnen vervolgens de juiste kostencalculaties worden gemaakt, wat dé pijler is waarop controlling binnen een bedrijf draait.

 

Kostencalculatie houdt in dat gegevens die voortkomen uit de boekhouding en kostenberekeningen en die betrekking hebben op vroegere perioden, worden bepaald en vervolgens toegepast voor berekeningen die zich richten op de toekomst.

 

Bestel nu!


Netto Contante Waarde en Interne Rentabiliteit

 

Een disconteringsmethode die vaak bij investeringsbeslissingen wordt gebruikt, is de netto contante waarde-methode. Uitgangspunt van de NCW-methode is dat de waarde van de toekomstige kasstromen wordt uitgedrukt in de eurowaarde op het investeringsmoment t0.

 

De Interne Rentabiliteit-methode is eigenlijk het 'omgekeerde' van de NCW-methode. De methode berekent niet de contante waarde van de kasstromen, maar wil de rentabiliteit (de rekenrente) van het investeringsproject bepalen, waarbij de som van de contante waarde van de kasstromen gelijk wordt gesteld aan nul.

 

Bestel nu!

 Excel bundel

Bundel inhoud:

6 Excel-sheets

1 artikel (PDF)

Prijs: € 39,–


Excel bundel

Bundel inhoud:

37 Excel-sheets

3 artikelen (PDF)

Prijs: € 79,–

Financieel rekenen in Excel

 

Onder de motorkap van Excel zit een ongekend aantal mogelijkheden om financiële berekeningen te maken.

 

De vijf financiële basisfuncties (BET, HW, NPER, RENTE, TW) vormen daarbij de kern van veel financiële berekeningen.

 

Bestel nu!


Financiering en vermogensbeheer

 

De financiering van een organisatie valt uiteen in interne en externe financieringsbronnen. Aanwezige liquiditeiten en eigen vermogen zijn interne financieringsbronnen. Bancaire leningen en aandelen zijn voorbeelden van externe financieringsbronnen.

 

Vermogensbeheer is het optimaliseren van de financieringsstromen.

 

Bestel nu!

 Excel bundel

Bundel inhoud:

22 Excel-sheets

2 artikelen (PDF)

Prijs: € 69,–


Kennisbank WEKA Financieel

    Snel grip op de cijfers, met

    ruim 600 financiële Excel-sheets

    voor berekeningen en analyses

90 dagen proberen

Nieuwsbrief voor financials

Nieuwsbrief voor financials

WEKA Financieel verzorgt elke twee weken een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat belangrijke actualiteiten en tips voor financials  en wijst op nieuwe en interessante content uit de Kennisbank WEKA Financieel.

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief: